383
1,500,000 تومان

دوره تخصصی بینش سبک زندگی

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان

دوره بینش سبک زندگی یک دوره تخصصی و جامع میباشد که عمل به آموزه های آن و استفاده از تجربیات مدرس ” دکتر حمید یگانه ” در زندگی

میتواند تاثیر بسیار شگرفی در نوع بینش و دید شما نسبت به استرس و سبک زندگی ایجاد کند . زیرا استرس‌ها به عنوان یک عامل تغییر بینش

و عامل ایجاد بیماری روحی، روانی و جسمی، در انسان شناخته شده اند که در این دوره، سعی شده اینکه هر اندام تحت تاثیر کدامیک از انواع

استرس، از حالت طبیعی خارج می‌شود، از زوایای مختلفی مانند انرژی، تاثیرات مغناطیس سلولی و ارتباط با هوشمندی جهان هستی بصورت

مکمل مورد بررسی قرار گیرد.​

46
2,700,000 تومان